سامانه مبادلات مالی مبتنی بر صورتحساب

مدیریت پرداخت مستمر

 می توانید دریافت های مستمر همانند فروش اقساطی یا وام صندوق خود را مدیریت نمایید.

شبکه پرداخت گسترده

صورتحساب صادر شده بوسیله خودپرداز، کارتخوان، موبایل بانک، اینترنت بانک و حتی چک قابل پرداخت می باشد.

شناسایی پرداخت کننده و علت پرداخت

با استفاده از شناسه قبض یکتا پرداخت کننده قابل شناسایی است و با استفاده از شناسه پرداخت علت پرداخت مشخص می شود.

مورد اعتماد بیش از 800 کارخانه و واحد صنعتی

با بالاترین کیفیت پشتیبانی و ارائه خدمات پرداخت مبتنی بر صورتحساب

سازگار با نرم افزار های حسابداری:

هستیم عالی هوشمند سریع